hepatite medicamentosa ivermectina where to buy ivermectin in south africa a buon mercato ivermec ivermectina 6mg precio ivermectin uk buy boots should i take ivermectin on an empty stomach ivermectina dose para cachorro pra serve o ivermectina

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5 (สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 12 ราย) โดยได้กล่าวให้โอวาทในเรื่องของการมีวินัยในตัวเอง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นครู ครูต้องสามารถดำรงความเป็นครูอยู่ได้ทุกอิริยาบถ ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ สอนอย่างไรทำอย่างนั้น มีความทุ่มเทเสียสละ และจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติได้ชี้แจงรายละเอียดการกรอกแฟ้มประวัติ หลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการทำบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่
*หมายเหตุ เรียกบรรจุครั้งนี้ จำนวน 14 อัตรา มารายงานตัว 12 อัตรา ไม่มารายงานตัว 2 อัตรา (ร.ร.บ้านฟ้าผ่า ร.ร.บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น)

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed