ตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้

เมื่อวันที่ 23มกราคม 2561 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เชต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ที่โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย บ้านก้านเหลืองและบ้านกงพาน

ชมภาพกิจกรรม

ข้ามไปยังทูลบาร์