ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561

       ด้วย สพฐ. แจ้งว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีงบประมาณ 2561  และมีนโยบายให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแต่ละแห่งยืนยันความประสงค์ในการขอรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ  

        สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  จึงให้โรงเรียนประชุมหารือและแจ้งยืนยันความประสงค์การขอรับจัดสรรงบประมาณ ภายในวันที่  27  ตุลาคม 2560 หากเกินกำหนดเวลา ถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้

                      ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร     https://goo.gl/N9wUyo

                      แจ้งความประสงค์ขอรับหรือไม่ขอรับจัดสรรงบประมาณ    http://bit.ly/2yJHEtW

                      ดูรายละเอียดเรื่องนี้ได้ที่          http://eoffice.osea2.go.th    

                      ดูรายชื่อโรงเรียนที่รายงานแล้ว   https://goo.gl/MwcHmC

 

ข้ามไปยังทูลบาร์