ข้ามไปยังทูลบาร์

ดาวน์โหลดแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   แบบประเมินพนักงานราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว