ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจะปี 2561

คำแนะนำการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ประจะปี 2561  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2     คลิกที่นี่

 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข้าราชการประจำ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2          คลิกที่นี่

 

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2                    คลิกที่นี่

 

หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2              คลิกที่นี่

 

ข้ามไปยังทูลบาร์