simpiox ivermectina dosis ivermectin como tomarla para los piojos ivermectina contraindicaciones para hipertensos precio de ivermectina 4 tabletas como debo tomar ivermectina 6 mg para covid ivermectina 1 dose para ces

ชี้แจงมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมประติม นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจงมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ และมอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Share

8 thoughts on “ชี้แจงมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ

  1. Pingback:ivermectay 6 mg

ใส่ความเห็น