preço do remedio ivermectina valor revectina where can i get ivermectin lotion (sklice) stromectol 3 mg tablet price ivermectina es buena para los piojos

ชี้แจงคณะกรรมการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี น.ส.ลำใย สายโงน ศึกษานิเทศก์ ชี้แจงขั้นตอนในการสอบ

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed