ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านตาโกน นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 โดยมีนายชอบ สมภาค รอง ผู้อำนวยลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กล่าวรายงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์