kilox gotas para qué sirve microfiliarosis como se toma la ivermectina cuantas gotas ivermectine danger medication ivermectin dosagem de ivermectina injetavel para ces

คุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด STUDENT FIRST กลุ่มฯ13

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุยาว นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมกระบวนการคิด ความมีเหตุผล ชั้น ป.3 พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนแห่งทศวรรษที่ 21 (คุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด STUDENT FIRST ) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 เข้าค่ายพัฒนา จำนวน 175 คน

Share

ใส่ความเห็น