คุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด STUDENT FIRST กลุ่มเครือข่ายฯ 12

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอีสร้อย นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดค่ายโครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป. 6 และชั้น ม.3 (คุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด STUDENT FIRST ) กลุ่มเครือข่านพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12

ข้ามไปยังทูลบาร์