คำถามที่พบบ่อย Q-A

Q : ขอทราบข้อมูลการติดต่อ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเกษียณ
A : ประสานงานได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 045-691533

Q : สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ได้ที่กลุ่มงานใด
A : ติดต่อประสานงานได้ที่กลุ่ม บริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ภายใน 045-691608

Q : ต้องการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมและระบบข้อมูลสารสนเทศ
A : - สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบ DMC / EMIS / M-OBEC / B-OBEC / G-CODE
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 0894258710 คุณสมยงค์
- สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบ CCT / SET / SPC / CATAS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0918296098 คุณดาราวัลย์ สริเตอร์
- สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบ School MIS / e-MES
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 045-692043

Q : ต้องการติดต่อประสานงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ
A : ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0918296098 คุณดาราวัลย์ สริเตอร์

Q : ขอทราบข้อมูลการติดต่อประสานงานเรื่องสวัสดิการข้าราชการ
A : สามารถติดต่อประสานงานที่กลุ่มอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 045-691533

Q : ขอทราบช่องทางการติดต่ออื่นๆ
A : E-Mail : ssk24u@gmail.com
เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/OSEA24U
เว็บไซต์ http://www2.osea2.go.th

หรือท่านสามารถส่งคำถามทางช่องทางด้านล่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 

 

ถาม – ตอบ

หัวข้อคำถามทั้งหมด

Share

You May Have Missed