ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ขอเชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

                   ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก  โดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  ในการนี้  รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ธงชาติไทย

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed