can you take too much ivermectin medicamento quanox para que sirve ivermectin tablets for sale online ivermectina compresse uso umano caixa ivermectina ivermectina aborta ivermectin covid-19 clinical trials

คณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน : นิเทศ 360 องศา

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน : นิเทศ 360 องศา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนิเทศบูณาการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการสร้างความเข้มแข็งของการริเทศภายในโรงเรียน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Share

ใส่ความเห็น