ข้ามไปยังทูลบาร์

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ หน้าห้อง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต2 045-692080
กลุ่มอำนวยการ          088-473-9833
กลุ่มบริหารงานบุคคล  045691908
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 045692043