buy ivenox dosage of ivermectin billigt simpiox ivermectol and ivermectin are same yza ivermectina ivermectina 1 para humanos ivermectina prejudica o figado

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายชอบ สมภาค รอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed