การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์  บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2561

ข้ามไปยังทูลบาร์