ivermectina preço pacheco rj where to get ivermectin in singapore ivermectin 12 mg price in india in hindi ivermectina prezzo precio de ivermectina en farmacias similares

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพิ่มเวลารู้ 4 H

[cycloneslider id=”1950″]

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชะอุ้ม เชื้อทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพิ่มเวลารู้ 4 H มีครูวิชาการโรงเรียน  จำนวน 184 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมนึก  บุญปัญญา

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed