การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ

ข้ามไปยังทูลบาร์