การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 ณ หอประชุมประจิม นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด ในระยะเวลา 1 ปี

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed