การประชุมอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จัดโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาตำแหน่งครูผู้ช่วย พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน บุคลากรวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต  ในวันที่ 23 – 24 กันยาน 2560 ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ดาวน์โหลดรายละเอียด