การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีกาศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

Share