ivermectina efectos secundarios en nios can u drink ivermectin ivermectin ph price ivermectin leaflet securonix competitors uk australie ivermectine ivermectin with food