ข้ามไปยังทูลบาร์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

นางลำใย พรหมคุณ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายกันตพัฒน์ เอื้ออำพรไพศาล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ