กลุ่มนโยบายและแผน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
 

นายชอบ สมภาค
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
 
 

นางนารีรัตน์ แก้วศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 

นางณิชาภา แสงนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
 

นางอรอุมา ฤาชา
เจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวปณิชา สุขจิตร
ลูกจ้าง
 
Share

You May Have Missed