กลุ่มตรวจสอบภายใน

 

แผนผังหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางณัฏฐิกา สมบูรณ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวปรียพันธ์ สิริสิทธิกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์