กลุ่มคงแคนคำ ประชุมปฏิบัติการกระบวนการ PLC

[metaslider id=2012]

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมภูไศล  โรงเรียนราษีไศล  กลุ่มคงแคนคำ ประชุมปฏิบัติการกระบวนการ PLC  มีครูบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายเข้ารับการอบรม  จำนวน 125 คน โดยทีมวิทยากรภายในกลุ่มให้ความรู้ในการอบรม พร้อมนี้มีนางสุปราณี แขมคำ  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

Share

ใส่ความเห็น