ข้ามไปยังทูลบาร์

หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

22,210

นักเรียน

2,026

ครู/บุคลากร

1,694

ห้องเรียน

181

โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ 045 691533 โทรสาร 045 691532
หมายเลขโทรศัพท์หน้าห้อง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 045-692080 กลุ่มอำนวยการ          088-473-9833 กลุ่มบริหารงานบุคคล  045691908 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 045692043