ข้ามไปยังทูลบาร์

หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

5 มิถุนายน 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ / ไม่มีสิทธิ์เข้ารนับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
2 มิถุนายน 2020 เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
19 พฤษภาคม 2020 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
19 พฤษภาคม 2020 ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน
15 พฤษภาคม 2020 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

22,210

นักเรียน

2,026

ครู/บุคลากร

1,694

ห้องเรียน

181

โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ 045 691533 โทรสาร 045 691532
หมายเลขโทรศัพท์หน้าห้อง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 045-692080 กลุ่มอำนวยการ          088-473-9833 กลุ่มบริหารงานบุคคล  045691908 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 045692043