หน้าแรก

Slider
Slider
28 ธันวาคม 2018 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ
20 มิถุนายน 2018 ผลการพัฒนาโรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) โดยใช้กระบวนการระดมทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
20 มิถุนายน 2018 ผลงานวิชาการ ผอ.เชี่ยวชาญ นายธนสมพร มะโนรัตน์
20 มิถุนายน 2018 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1 ธันวาคม 2017 เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ powerpoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
18 มิถุนายน 2019 ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ขั้นวิกฤต สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
13 มิถุนายน 2019 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ขั้นวิกฤต สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
12 มิถุนายน 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4 มิถุนายน 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
11 กุมภาพันธ์ 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์

STUDENT FIRST

คุณภาพนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด

22,210

นักเรียน

2,026

ครู/บุคลากร

1,694

ห้องเรียน

181

โรงเรียน

ข้ามไปยังทูลบาร์