หน้าแรก

Slider
Slider
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ค่านิยมองค์กร ภารกิจหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2561 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ฯ (พ.ศ.2561-2565) คำแสดงเจตจำนงของ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒
14 พฤษภาคม 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
10 พฤษภาคม 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
2 พฤษภาคม 2018 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
28 เมษายน 2018 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
2 มิถุนายน 2017 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
23 พฤษภาคม 2017 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

STUDENT FIRST

คุณภาพนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด