ivermectin plus dosage for goats stromectol poux ivermectin 3mg tablets for dogs ivermectin tablets in south africa tomar ivermectina con leche

การยืนยันข้อมูลในระบบ BOBEC

W3Schools
W3Schools

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม"สุเมโท ประชาสามัคคี 61" โรงเรียนบ้านหนองหว้า นายสุริภาศ สีหะวงษ์...

โพสต์โดย สพป ศรีสะเกษ เขตสอง เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


คลิกที่นี่

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คลิกที่นี่

20,726

นักเรียน

2,026

ครู/บุคลากร

1,694

ห้องเรียน

179

โรงเรียนติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
184 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ 045 691533 โทรสาร 045 691532
Share

You May Have Missed