Slider
W3Schools
W3Schools
W3Schools

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2...

โพสต์โดย สพป ศรีสะเกษ เขตสอง เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


คลิกที่นี่

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


คลิกที่นี่

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

22,210

นักเรียน

2,026

ครู/บุคลากร

1,694

ห้องเรียน

180

โรงเรียน

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ 045 691533 โทรสาร 045 691532


หมายเลขโทรศัพท์หน้าห้อง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 045-692080
กลุ่มอำนวยการ          045-691-533
กลุ่มบริหารงานบุคคล  045-691-608
กลุ่มนิเทศฯ  045-692-043
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 045692043
Share

You May Have Missed