ข้ามไปยังทูลบาร์

หน้าแรก

Slider
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
SliderSlider

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


คลิกที่นี่

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


คลิกที่นี่

22,210

นักเรียน

2,026

ครู/บุคลากร

1,694

ห้องเรียน

181

โรงเรียน

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ 045 691533 โทรสาร 045 691532


หมายเลขโทรศัพท์หน้าห้อง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 045-692080
กลุ่มอำนวยการ          088-473-9833
กลุ่มบริหารงานบุคคล  045691908
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 045692043